top of page
Zoeken
  • aukedouwe

CSRD = Data en kan niet zonder Software ondersteuning


 

In de wereld van governance wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die dit jaar ingaat, vaak gezien als een moetje, een compliance issue, maar het behelst meer. Het is een krachtig instrument dat daadwerkelijk bijdraagt aan de creatie van aandeelhouderswaarde. Hier zijn vier redenen waarom CSRD een belangrijk begin kan zijn:

 

1. Langetermijnvisie op waardecreatie: CSRD moedigt bedrijven aan om een langetermijnvisie te omarmen als het gaat om waardecreatie. Duurzame bedrijfspraktijken, zoals openbaarmaking van milieu-, sociale en governance gegevens, dragen bij aan het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid bij investeerders. Dit versterkt de positie van het bedrijf op de lange termijn en draagt dus bij aan duurzame aandeelhouderswaarde.

 

2. Risicobeheer en reputatiebescherming: Door transparantie te bevorderen, helpt CSRD bedrijven om risico's beter te beheren en reputatieschade te voorkomen. Investeerders hechten steeds meer belang aan duurzaamheidspraktijken en de manier waarop bedrijven omgaan met milieukwesties, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance. CSRD-compliance stelt bedrijven in staat om deze verwachtingen te overtreffen en zich te positioneren als betrouwbare en verantwoordelijke spelers op de markt.

 

3.Toegang tot kapitaal en investeerdersvertrouwen: Bedrijven die voldoen aan CSRD regelgeving hebben een grotere kans op toegang tot kapitaal en genieten het vertrouwen van investeerders. Dit komt doordat CSRD-rapportage investeerders voorziet van waardevolle informatie over de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf. Investeerders zien duurzaamheid steeds meer als een cruciale factor bij het nemen van investeringsbeslissingen.

 

4. Competitief voordeel en marktpositie: CSRD-compliant bedrijven stellen zijn in staat zich te onderscheiden in een steeds competitievere markt. Consumenten en klanten geven de voorkeur aan bedrijven die transparant zijn over hun duurzaamheidspraktijken en verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op het milieu en de samenleving. Door te voldoen aan CSRD-vereisten kunnen bedrijven hun merkreputatie versterken, klantloyaliteit vergroten en een sterke positie innemen in de markt.

 

5. Conclusie: De CSRD gaat dus verder dan alleen naleving van regelgeving. Het is een instrument dat bedrijven in staat stelt om waarde te creëren voor aandeelhouders op een duurzame en verantwoorde manier.  Maar…..de implementatie van CSRD is complex en vooral een data gedreven oefening.  Dat stelt hoge eisen aan de IT omgeving en kan niet zonder een slimme software ondersteuning. Wij kunnen u op een pragmatische manier helpen de CSRD-rapportage te implementeren, te automatiseren voor de komende jaren en alvast een basis te leggen voor een meer duurzame strategie en bedrijfsmodel. Als U wilt weten hoe, neem dan contact met mij op voor meer informatie.16 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page